Personvernerklæring

Sist oppdatert:

Kort fortalt

 • På denne siden vil vi fortelle hvilke opplysninger vi henter inn, hvordan vi behandler dem, og hvorfor.
 • Vi lagrer e-post adressen din og/eller mobiltelefonnummeret ditt og et brukernavn hvis du oppretter en brukerkonto.
 • Vi bruker cookies/informasjonskapsler til å lagre en midlertidig nøkkel mens du er innlogget, huske filtreringsregler for programoversikten og skjule cookie-banneret når du har godkjent bruken vår.
 • Vi lagrer tekst og bilder du eller andre legger inn, inkludert eventuelle personopplysninger.
 • Ta kontakt dersom du oppdager personopplysninger som ikke skulle vært tilgjengelige. Du kan kreve å få utlevert eller slettet alle personopplysninger vi har knyttet til deg.
 • Bede.no kjører på FirebaseEkstern lenke / Google Cloud PlatformEkstern lenke infrastruktur. Derfor vil data du legger inn eller laster opp, og personopplysninger som innhentes indirekte (f.eks. IP-adressen din), bli behandlet og lagret hos Google. Hvordan Google bruker informasjon fra nettsider eller app-er som benytter [Google sine] tjenesterEkstern lenke.

Hvem vi er

Kongsvinger Misjonsforsamling (Tommelstadsgate 1, 2212 Kongsvinger / org.nr. 911980614) eier, driver og utvikler tjenesten Bede.no.

Ta gjerne kontakt på e-post til Bede.no@ProtonMail.com hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller har en forespørsel knyttet til personopplysningene dine.

Styreleder i Kongsvinger Misjonsforsamling er behandlingsansvarlig for personopplysningene på Bede.no.

Vi respekterer ditt personopplysningsvern

[P]ersonopplysninger» [er] enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitetGDPR Artikkel 4Ekstern lenke

Når du overlater personopplysninger og andre data til Bede.no, tar vi ansvaret på alvor. Vi beskytter dine personopplysninger og personlige data mot tilgang fra uvedkommende, begrenser tilgangen til behandlere med legitime tilgangsbehov og bruker dem kun til å gi deg og andre brukere av Bede.no en trygg og nyttig tjeneste.

Innsamling, lagring og bruk av personopplysninger

Noen opplysninger blir samlet inn ved at du selv legger dem inn på Bede.no, mens andre opplysninger blir indirekte samlet inn ved bruk av infrastrukturen som Bede.no kjører på.

Opplysninger du selv oppgir

Hvis du ikke oppretter en brukerkonto på Bede.no, vil du ikke få mulighet til å eksplisitt oppgi opplysninger til oss. Dersom du derimot oppretter en brukerkonto og benytter deg av tjenester som kun er tilgjengelige for innloggede brukere, vil følgende opplysninger behandles av Bede.no.
 • E-post adresse og telefonnummer

  Hvis du oppretter en brukerkonto på Bede.no, blir du bedt om å oppgi en e-post adresse og/eller et mobiltelefonnummer, slik at du kan resette passordet ditt hvis du glemmer det.

  Vi lagrer dette kun i Firebase AuthenticationEkstern lenke.

 • Brukernavn

  Hvis du oppretter en brukerkonto på Bede.no, vil du bli bedt om å oppgi et unikt brukernavn som fungerer som din identitet overfor andre brukere på Bede.no og for det tekniske systemet. Bede.no benytter brukernavnet til å slå opp hvilke data du har tilgang til.

  Vi lagrer dette i Firebase AuthenticationEkstern lenke og i Cloud FirestoreEkstern lenke

 • Tekst og bilder

  Hvis du legger inn eller redigerer informasjon på Bede.no om f.eks. en lokasjon, en arrangør, en type aktivitet eller et enkelt arrangement, vil denne informasjonen knyttes til din brukerkonto. Andre brukere vil kunne se denne tilknytningen.

  Opplysninger du oppgir som kan brukes til å identifisere deg eller andre, f.eks. ut ifra kontekst eller basert på et bilde, er å regne som personopplysninger. Innlegging av slik informasjon reguleres av Bruksvilkårene våre.

  Vi lagrer dette i Cloud FirestoreEkstern lenke og i Cloud Storage for FirebaseEkstern lenke.

 • Tilknytning til lokasjon eller arrangør

  Hvis du melder interesse for å bli knyttet til en lokasjon eller arrangør slik at du kan få tilgang til informasjon forbeholdt brukere med slik tilknytning, vil din tilknytningsstatus til lokasjonen eller arrangøren være tilgjengelig for andre brukere.

  Vi lagrer dette i Firebase AuthenticationEkstern lenke og Cloud FirestoreEkstern lenke.

Opplysninger som samles inn automatisk

Bede.no kjører på Firebase/Google Cloud Platform. Det betyr at din bruk av Bede.no ikke er mulig uten å kommunisere med Google sin infrastruktur. Dermed innhenter Google data om deg også når du ikke har opprettet en brukerkonto på Bede.no. Google har en egen side som beskriver Hvordan Google bruker informasjon fra nettsider eller app-er som benytter [Google sine] tjenesterEkstern lenke. Mer detaljert informasjon finner du i Personvern og sikkerhet i FirebaseEkstern lenke og Google Cloud PersonvernerklæringEkstern lenke.

Firebase-/Google Cloud Platform-tjenestene vi benytter

 • Firebase Hosting

  Bede.no gjøres tilgjengelig for nettlesere gjennom Firebase HostingEkstern lenke. Når du besøker Bede.no blir noe informasjon om bruken din automatisk samlet og lagret av Firebase Hosting sin infrastruktur, inkludert tidspunktet du besøker Bede.no, IP-adressen du besøker fra og informasjon om nettleseren og operativsystemet du bruker. Informasjonen lagres i noen måneder.

 • Google Cloud Logging

  Informasjon om besøket ditt på Bede.no logges til tjenesten Google Cloud LoggingEkstern lenke, hvor besøksdata (inkludert besøkstidspunkt, IP-adresse og nettleser- og operativsysteminformasjon) lagres i inntil 30 dager.

  Google deler besøksdata med oss. Vi bruker denne informasjonen kun til å vurdere tilstanden til, og eventuelt feilsøke, Bede.no og infrastrukturen tjenesten kjører på, og eksporterer ikke slike data fra Google Cloud Logging.

 • Firebase Authentication

  Dersom du oppretter en brukerkonto på Bede.no, lagres informasjon om brukerkontoen i Firebase AuthenticationEkstern lenke. Passord, e-post adresse, telefonnummer, nettleserinformasjon og IP adresse benyttes for å autentisere deg slik at du kan få tilgang til beskyttet informasjon og for å forhindre at uvedkommende får tilgang. Midlertidige tilgangsnøkler lagres i nettleseren din i en cookie/informasjonskapsel. IP addresser lagres i noen uker, mens autentiseringsinformasjon lagres inntil brukerkontoen slettes, hvorpå relaterte data slettes fra aktive system og sikkerhetskopier innen 180 dager.

  Google deler din e-post adresse og ditt telefonnummer med oss. Vi behandler denne informasjonen kun som en del av brukerkontoadministrasjonen gjennom Firebase Authentication og eksporterer ikke slike data fra Firebase Authentication.

 • Firebase App Check

  Firebase App CheckEkstern lenke benytter Google reCaptchaEkstern lenke til å verifisere at du og andre brukere er mennesker og forhindrer roboter og spam på Bede.no. App Check/reCaptcha lagrer et autentisitetsbevis i en cookie/informasjonskapsel i nettleseren din, og sender dette beviset med i alle forespørsler til alle Firebase/Google Cloud Platform tjenestene slik at tjenestene kan se at forespørselen er autentisk. Autentisitetsbeviset lagres ikke i Firebase/Google Cloud Platform.

 • Cloud Functions for Firebase

  Bede.no bruker Cloud Functions for FirebaseEkstern lenke til å kjøre kode på tjener-siden. Selv om data hentes fra de øvrige Firebase-/Google-tjenestene, blir data kun behandlet for videresending til nettleseren din. Cloud Functions for Firebase benytter også IP adressen din for å levere resultatet av databehandlingen til deg. Cloud Functions for Firebase oppbevarer slike data kun midlertidig.

 • Cloud Firestore

  Informasjon om lokasjoner, arrangører, aktiviteter og arrangement lagres i Cloud FirestoreEkstern lenke, sammen med tilknytninger mellom brukerkontoer, lokasjoner og arrangører.

  Vi har full tilgang til alle data lagret i Cloud Firestore, men behandler slike data kun programmatisk som en del av tjenesten Bede.no.

 • Cloud Storage for Firebase

  Media som lastes opp til Bede.no lagres i Cloud Storage for FirebaseEkstern lenke uten eksplisitte personopplysninger. Media kan likevel inneholde personopplysninger ved direkte identifikasjon i tekst, bilde eller andre media, eller indirekte gjennom sammenhold med annen informasjon.

  Vi har full tilgang til alle data lagret i Cloud Storage for Firebase, men behandler slike data kun programmatisk som en del av tjenesten Bede.no.

 • Google Maps Platform

  Bede.no gjør tilgjengelig et kart fra Google for å gjøre det lettere å finne frem til adressen til lokasjoner som legges inn på Bede.no. Ifølge Google Maps Platform TermsEkstern lenke mottar Google data fra våre brukere via dette kartet i form av eventuelle søkeord, IP adresser eller din lokasjon. Bede.no henter ikke ut noe av denne informasjonen fra Google.

 • Google Analytics

  Bede.no bruker – IKKE – Google Analytics. Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen dersom det endrer seg.

Cookies/informasjonskapsler og sporingsteknologier

Cookies/informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres i nettleseren din når du besøker en nettside og som ofte innholder en unik identifikator som potensielt kan knyttes til en identifiserbar person. Bede.no benytter kun informasjonskapsler til innlogging, for å luke bort roboter og spam og til andre funksjonelle formål som å huske filtreringen du har valgt for programoversikten.

Bede.no benytter seg ikke av hverken informasjonskapsler eller andre teknologier for å spore deg på tvers av flere nettsider. Det er likevel mulig at Google kan spore deg gjennom indirekte innsamlet data.

Mer om Bede.no sine informasjonskapsler.

Personopplysninger vi ikke innhenter

 • Vi innhenter ikke opplysninger om noen under 13 år. Bede.no er ment for og tilrettelagt for brukere over 13 år.
 • Vi samler ikke sensitive personopplysninger.
 • Vi sporer deg ikke mellom nettsider.
 • Vi bruker ikke analyseverktøy som Google Analytics.
 • Vi bruker ikke markedsføringsverktøy eller reklame.

Hvordan vi bruker dine opplysninger

Vi behandler informasjonen som innhentes via Bede.no utelukkende til å tilby Bede.no som en informasjonstjeneste til allmennheten og innloggede brukere.

Vi selger ikke dine data og deler ingen data med andre aktører ut over det som automatisk deles med Firebase/Google Cloud Platform som en nødvendig del av tjenestens drift slik det beskrives i denne personvernerklæringen.

Vi vil kun dele informasjon om deg med andre når vi mener loven krever det.

Hvordan vi sikrer personopplysningene dine

Vi benytter etterprøvde systemer fra Firebase/Google og utvikler Bede.no i overensstemmelse med dokumentasjon fra Google.

Vi begrenser tilgangen til Firebase/Google Cloud Platform, og dermed alle nevnte data som lagres der, til individer som har reelt og legitimt tilgangsbehov for å gjøre vedlikehold, feilsøking og videreutvikling.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet og i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Tilgang til dine opplysninger

Du har rett til:

 • informasjon om innsamling og bruk av dine data
 • en kopi av data vi har lagret tilknyttet deg
 • retting av eller sletting av dine personlige data
 • å kreve tilgang til dine data begrenset eller sperret
 • å få overført dine data til en annen aktør
 • å nekte behandling av dine personlige data
 • å klage til DatatilsynetEkstern lenke på vår behandling av dine personopplysninger

Vi bruker bruker kun nødvendige funksjonelle informasjonskapsler.